PI/2016/175 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016-23657/43730:1-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/175
Dátum začiatku PK: 26.10.2016
Dátum konca PK: 02.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)