PI/2016/173 Zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK3594/2016-240 13215
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/173
Dátum začiatku PK: 26.10.2016
Dátum konca PK: 09.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)