PI/2016/172 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8148/2016-1.8
Podnet: transpozícia smernice 2015/720
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/172
Dátum začiatku PK: 25.10.2016
Dátum konca PK: 15.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 25.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)