PI/2016/166 Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8077
Podnet: Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/166
Dátum začiatku PK: 24.10.2016
Dátum konca PK: 06.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)