PI/2016/165 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: OŠT-158/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/165
Dátum začiatku PK: 21.10.2016
Dátum konca PK: 27.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)