PI/2016/161 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Návrh Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 55963/2016
Podnet: Transpozícia smerníc 2016/774 a 2012/19/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/161
Dátum začiatku PK: 24.10.2016
Dátum konca PK: 04.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)