PI/2016/16 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014103/2016-422
Podnet: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/16
Dátum začiatku PK: 12.05.2016
Dátum konca PK: 25.05.2016
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)