PI/2016/159 Predbežná informácia k návrhu zákona o ochrane obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 48291/2016/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/159
Dátum začiatku PK: 20.10.2016
Dátum konca PK: 03.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 10.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)