PI/2016/155 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 442.809/2016-EUPO2
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/155
Dátum začiatku PK: 14.10.2016
Dátum konca PK: 20.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)