PI/2016/154 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7997/2016-3.1.
Podnet: Transpozícia smerníc 2015/652 a 2015/1513/ES
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/154
Dátum začiatku PK: 17.10.2016
Dátum konca PK: 28.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)