PI/2016/153 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019194/2016-421
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/153
Dátum začiatku PK: 13.10.2016
Dátum konca PK: 26.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)