PI/2016/152 OPATRENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. októbra 2016 č. 2/2016, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2011 č. O-29/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29/OSFS/2016-11865
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/152
Dátum začiatku PK: 12.10.2016
Dátum konca PK: 25.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 27.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 25.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)