PI/2016/151 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018780/2016-75
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/151
Dátum začiatku PK: 12.10.2016
Dátum konca PK: 21.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.10.2016
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)