PI/2016/150 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18373/2016-M_OŠPSSRP
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/150
Dátum začiatku PK: 12.10.2016
Dátum konca PK: 18.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)