PI/2016/15 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Exekúcie a výkon rozhodnutí
Občianske súdne konanie
Exekučné konanie
Obchodné právo
Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 42467/2016/110
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/15
Dátum začiatku PK: 12.05.2016
Dátum konca PK: 08.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)