PI/2016/148 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 47976/2016/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/148
Dátum začiatku PK: 11.10.2016
Dátum konca PK: 08.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 08.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)