PI/2016/147 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18741/2016-M_OPVA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/147
Dátum začiatku PK: 10.10.2016
Dátum konca PK: 14.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)