PI/2016/144 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (transpozícia smernice MiFID II)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018638/2016-611
Podnet: Implementácia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/144
Dátum začiatku PK: 07.10.2016
Dátum konca PK: 31.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)