PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019058/2016-613
Podnet: Implementácia smernice a riešenie podnetov z aplikačnej praxe.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/143
Dátum začiatku PK: 07.10.2016
Dátum konca PK: 20.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)