PI/2016/142 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23419/2016/B610-SV/58634
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/142
Dátum začiatku PK: 03.10.2016
Dátum konca PK: 07.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)