PI/2016/139 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017812/2016-422
Podnet: Návrh Ministerstva školstva
vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/139
Dátum začiatku PK: 29.09.2016
Dátum konca PK: 12.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 29.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)