PI/2016/135 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016-22273-56AA
Podnet: § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/135
Dátum začiatku PK: 10.11.2016
Dátum konca PK: 16.11.2016
Novelizované predpisy: 16/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.09.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)