PI/2016/134 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Predbežná informácia podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: OST-112/2016
Podnet: Účelom vypracovania návrhu opatrenia je zabezpečiť prostredníctvom nového štvrťročného výkazu údaje úverov poskytnutých obyvateľstvu na monitorovanie rizík spojených s vývojom na trhu. Tieto údaje budú využívané pre účely výkonu politiky obozretnosti na makroúrovni. Návrh opatrenia ustanovuje štruktúru
rozsah
obsah
formu
členenie
termíny
spôsob
postup a miesto predkladania výkazu a metodiku na jeho vypracúvanie. Návrhom opatrenia sa súčasne zjednocuje názvoslovie platobných systémov pre štatistiku podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska sa navrhuje 1. januára 2017.
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/134
Dátum začiatku PK: 03.10.2016
Dátum konca PK: 07.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)