PI/2016/130 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16253/2016-M_OPV
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 predmetného zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/130
Dátum začiatku PK: 05.09.2016
Dátum konca PK: 09.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)