PI/2016/129 Predbežná informácia k návrhu zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 46499/2016/120
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/129
Dátum začiatku PK: 05.09.2016
Dátum konca PK: 10.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)