PI/2016/128 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16556/2016-M_OPVA
Podnet: § 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/128
Dátum začiatku PK: 05.09.2016
Dátum konca PK: 07.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)