PI/2016/126 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015062/2016-726
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/126
Dátum začiatku PK: 30.08.2016
Dátum konca PK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)