PI/2016/125 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 000531/2016-1632
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016 schváleného uznesením vlády č. 233/2016 z 15.06.2016
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/125
Dátum začiatku PK: 26.08.2016
Dátum konca PK: 23.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 25.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia: 25.09.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)