PI/2016/124 Predbežná informácia - Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017857/2016-74
Podnet: Plán práce 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/124
Dátum začiatku PK: 24.08.2016
Dátum konca PK: 26.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)