PI/2016/122 Návrh novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších prepisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6505/2016-1.10
Podnet: Doplniť a precizovať niektoré ustanovenia
ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/122
Dátum začiatku PK: 23.08.2016
Dátum konca PK: 07.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)