PI/2016/120 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2323/2016-1.7/vz
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/120
Dátum začiatku PK: 22.08.2016
Dátum konca PK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)