PI/2016/118 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Občianske súdne konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 46414/2016/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/118
Dátum začiatku PK: 24.08.2016
Dátum konca PK: 07.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)