PI/2016/111 Zákon z ...... 2016 o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3/2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/111
Dátum začiatku PK: 04.08.2016
Dátum konca PK: 17.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)