PI/2016/109 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15667/2016-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/109
Dátum začiatku PK: 02.08.2016
Dátum konca PK: 15.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)