PI/2016/108 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5765/2016/IP-110/OPSOP
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/108
Dátum začiatku PK: 01.08.2016
Dátum konca PK: 12.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)