PI/2016/107 Návrh Opatrenia MF SR z...2016, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015394/2016-721
Podnet: Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/107
Dátum začiatku PK: 29.07.2016
Dátum konca PK: 11.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)