PI/2016/104 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6942/2016-3.2.
Podnet: Úprava podrobností predkladania správ prostredníctvom elektronického systému
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/104
Dátum začiatku PK: 28.07.2016
Dátum konca PK: 16.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 27.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)