PI/2016/100 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4436/2016
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 151 z 2. apríla 2014 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/100
Dátum začiatku PK: 26.07.2016
Dátum konca PK: 08.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 01.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)