LPEU/2024/95 COM(2024)86 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, ktorou sa stanovujú bezpečnostné postupy pre vypúšťanie satelitov Galileo z územia USA

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)86
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Obsahom predkladaného návrhu sú otázky spojené s bezpečnosťou. Tieto témy spadajú do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu, ktorý sa už aj v minulosti zúčastňoval na rokovaniach o tomto návrhu na pôde Bezpečnostného výboru.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/95

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)