LPEU/2024/78 COM(2024)64 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)64
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/78

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.02.2024
Ukončenie štádia: 15.02.2024
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.02.2024
Ukončenie štádia: 15.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)