LPEU/2024/70 COM(2024)60 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnuti...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)60
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/70
Dátum začiatku MPK: 03.05.2024
Dátum konca MPK: 17.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.02.2024
Ukončenie štádia: 26.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 18.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)