LPEU/2024/60 COM(2024)75 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení nariadenia (EÚ) 2019/1896 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži vrátane preskúmania stáleho zboru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)75
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/60
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2024
Ukončenie štádia: 12.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia: 13.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024