LPEU/2024/57 COM(2024)51 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na výrobky z Moldavskej republiky podľa Dohody o pridružení m...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)51
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/57
Dátum ukončenia procesu: 07.03.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia: 06.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 08.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2024
Ukončenie štádia: 07.03.2024