LPEU/2024/49 COM(2024)41 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa o systéme Európskej únie na poskytovanie strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 332/2002

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)41
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/49

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.01.2024
Ukončenie štádia: 29.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2024
Ukončenie štádia: 30.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)