LPEU/2024/45 COM(2024)27 BIELA KNIHA o možnostiach posilnenia podpory výskumu a vývoja v oblasti technológií s potenciálom dvojakého použitia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)27
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
SIS (Slovenská informačná služba)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/45

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2024
Ukončenie štádia: 05.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.02.2024
Ukončenie štádia: 06.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SIS (Slovenská informačná služba)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)