LPEU/2024/4 COM(2024)1 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o Európskom roku mládeže 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)1
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/4
Dátum ukončenia procesu: 15.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 15.02.2024