LPEU/2024/37 COM(2024)25 BIELA KNIHA o kontrolách vývozu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)25
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
SIS (Slovenská informačná služba)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/37
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2024
Ukončenie štádia: 09.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2024
Ukončenie štádia: 13.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024