LPEU/2024/31 COM(2024)21 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o makroprudenciálnom preskúmaní pre úverové inštitúcie, o systémových rizikách súvisiacich s nebankovými finančnými sprostredkovateľmi a o ich vzájomnej prepojenost...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/31

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 08.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2024
Ukončenie štádia: 13.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)