LPEU/2024/3 COM(2024)4 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie o pripojení Dohody o uľahčení investovania pre rozvoj do Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)4
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/3

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)