LPEU/2024/250 COM(2024)221 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (ERF): finančné plnenie v roku 2023 a prognózy na roky 2024 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)221
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/250

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia: 04.06.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia: 06.06.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)